Home

folkepensionens grundbeløb stiger i 2019, FIU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 643: Spm. om, hvor meget en typisk folkepensionist årligt vil forhøjet sit rådighedsbeløb med i kr. i 2019, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 og 2050, til finansministeren, Pensionister har haft større fremgang levestandard